คลิปย้อนหลัง Goodtime SOUNDTRACK OF LIFE “ปั๊บ POTATO”


Goodtime SOUNDTRACK OF LIFE
10 เพลง ประกอบชีวิต เล่าตัวตน…ผ่านดนตรี
ครั้งแรกของ”ปั๊บ POTATO”
ออกอากาศเมื่อ วันพุธที่ 24 เมษายน 2562

 

คลิปย้อนหลัง Goodtime SOUNDTRACK OF LIFE “ปั๊บ POTATO” 1/6

 

 

คลิปย้อนหลัง Goodtime SOUNDTRACK OF LIFE “ปั๊บ POTATO” 2/6

 

 

คลิปย้อนหลัง Goodtime SOUNDTRACK OF LIFE “ปั๊บ POTATO” 3/6

 

 

คลิปย้อนหลัง Goodtime SOUNDTRACK OF LIFE “ปั๊บ POTATO” 4/6

 

 

คลิปย้อนหลัง Goodtime SOUNDTRACK OF LIFE “ปั๊บ POTATO” 5/6

 

 

คลิปย้อนหลัง Goodtime SOUNDTRACK OF LIFE “ปั๊บ POTATO” 6/6

 

ติดตาม GOODTIME SOUNDTRACK OF LIFE 10 เพลง ประกอบชีวิต เล่าตัวตน…ผ่านดนตรี

ของศิลปินชื่อดังได้เป็นประจำทุกเดือน

เวลา 20.00 – 22.00 น.

รับฟังได้ที่คลื่น Goodtime FM 88.5

รับชม Live ที่ www.goodtimeradio.fm หรือทาง Facebook Live : Goodtime Radio

และทางแอปพลิเคชัน Goodtime Radio