คลิปย้อนหลัง Goodtime SOUNDTRACK OF LIFE “แว่นใหญ่ โอฬาร”


Goodtime SOUNDTRACK OF LIFE
10 เพลง ประกอบชีวิต เล่าตัวตน…ผ่านดนตรี
ครั้งแรกของ”แว่นใหญ่ โอฬาร”
ออกอากาศเมื่อ วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563

 

คลิปย้อนหลัง Goodtime SOUNDTRACK OF LIFE “แว่นใหญ่ โอฬาร” 1/5

 

 

คลิปย้อนหลัง Goodtime SOUNDTRACK OF LIFE “แว่นใหญ่ โอฬาร” 2/5

 

 

คลิปย้อนหลัง Goodtime SOUNDTRACK OF LIFE “แว่นใหญ่ โอฬาร” 3/5

 

 

คลิปย้อนหลัง Goodtime SOUNDTRACK OF LIFE “แว่นใหญ่ โอฬาร” 4/5

 

 

คลิปย้อนหลัง Goodtime SOUNDTRACK OF LIFE “แว่นใหญ่ โอฬาร” 4/5

 

 

ติดตาม GOODTIME SOUNDTRACK OF LIFE 10 เพลง ประกอบชีวิต เล่าตัวตน…ผ่านดนตรี

ของศิลปินชื่อดังได้เป็นประจำทุกเดือน

เวลา 20.00 – 22.00 น.

รับฟังได้ที่คลื่น Goodtime FM 88.5

รับชม Live ที่ www.goodtimeradio.fm หรือทาง Facebook Live : Goodtime Radio

และทางแอปพลิเคชัน Goodtime Radio