LISTEN
DJ

MUSIC VDO

SHARE

ไม่พิเศษ - SERIOUS BACON

ไม่พิเศษ
SERIOUS BACON
บางทีเธออาจไม่ได้คิด
ทำลงไปไม่รู้ซักนิด
ว่ามีใครพร่ำเพ้อไปไกล

บางทีเธอพูดจาหวานๆ
บางทีเราสบตานานๆ
และบางทีก็เหมือนว่าเธอมีใจ

* แต่ขอเถอะ ช่วยฉันได้ไหม
ถ้าเธอไม่คิดอะไร อย่าทำให้ฉันคิดมากไป

** อย่ามาใช้ถ้อยคำที่เหมือนจะพิเศษ
ถ้าฉันไม่พิเศษ อย่าเลยอย่าพูดมันออกมา
อย่ามาทำอะไรให้คิดว่าพิเศษ
หากไม่เห็นฉันในสายตา
ถ้าจะไม่รักกันอยู่แล้ว อย่าทำให้คิดเลย

ที่เธอยิ้มมา ที่เธอซบไหล่ เธอเคยใส่ใจอะไรบ้างไหม
เดี๋ยวเธอก็มา เดี๋ยวเธอก็ไป ไม่รู้ว่าฉันนั้นต้องทำตัวแบบไหน
เธอเข้ามาทำให้เพ้อ นอนละเมอ คิดถึงเธอ อยากพบเจอ
ไม่รู้ต้องเป็นแบบนี้อีกนานสักแค่ไหน
ถ้าไม่ได้คิดอะไรอย่ามาทำให้ฉันหวั่นไหว
ถ้าไม่มีใจก็ไปให้ไกลเถอะ

( * , ** ) solo ( ** )
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้
เว็บไซต์ของเราใช้งานคุกกี้เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ ดูนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและบริหารเว็บไซต์