Shift DJs

TIME Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
08:00 - 09:00
DJ แบงค์ กร กรมิษฐ์ คงสุขสกุลโรจน์ กรมิษฐ์ คงสุขสกุลโรจน์ (แบงค์)
09:00 - 09:30
แม่มากับดวง เช็คดวงรายวัน กับ DJ ต๊อกแต๊ก A4 & DJ แบงค์ กรมิษฐ์ แม่มากับดวง แม่มากับดวง (ต๊อกแต๊ก A4 & แบงค์ กรมิษฐ์)
09:30 - 10:00
DJ แบงค์ กร กรมิษฐ์ คงสุขสกุลโรจน์ กรมิษฐ์ คงสุขสกุลโรจน์ (แบงค์)
10:00 - 12:00
DJ อิฐ ปารินทร์ เจือสุวรรณ์ ปารินทร์ เจือสุวรรณ์ (อิฐ)
13:00 - 16:00
DJ น้ำ กัญญ์กุลณัช ปัญญากิตตินันท์ กัญญ์กุลณัช ปัญญากิตตินันท์ (น้ำ)
16:00 - 18:00
DJ เจได เศรษฐศิษฎ์ ลิ้มกษิดิ์เดช เศรษฐศิษฎ์ ลิ้มกษิดิ์เดช (เจได)
18:00 - 21:00
DJ พัฟ สุธิดา พลาวงศ์ สุธิดา พลาวงศ์ (พัฟ)
21:00 - 00:00
DJ บิ๊ก พล วุทราพงษ์วัฒนา พล วุทราพงษ์วัฒนา (บิ๊ก)
08:00 - 10:00
DJ แบงค์ กร กรมิษฐ์ คงสุขสกุลโรจน์ กรมิษฐ์ คงสุขสกุลโรจน์ (แบงค์)
10:00 - 12:00
DJ อิฐ ปารินทร์ เจือสุวรรณ์ ปารินทร์ เจือสุวรรณ์ (อิฐ)
13:00 - 16:00
DJ น้ำ กัญญ์กุลณัช ปัญญากิตตินันท์ กัญญ์กุลณัช ปัญญากิตตินันท์ (น้ำ)
16:00 - 18:00
DJ เจได เศรษฐศิษฎ์ ลิ้มกษิดิ์เดช เศรษฐศิษฎ์ ลิ้มกษิดิ์เดช (เจได)
18:00 - 21:00
DJ พัฟ สุธิดา พลาวงศ์ สุธิดา พลาวงศ์ (พัฟ)
21:00 - 00:00
DJ บิ๊ก พล วุทราพงษ์วัฒนา พล วุทราพงษ์วัฒนา (บิ๊ก)
08:00 - 10:00
DJ แบงค์ กร กรมิษฐ์ คงสุขสกุลโรจน์ กรมิษฐ์ คงสุขสกุลโรจน์ (แบงค์)
10:00 - 12:00
DJ อิฐ ปารินทร์ เจือสุวรรณ์ ปารินทร์ เจือสุวรรณ์ (อิฐ)
13:00 - 16:00
DJ น้ำ กัญญ์กุลณัช ปัญญากิตตินันท์ กัญญ์กุลณัช ปัญญากิตตินันท์ (น้ำ)
16:00 - 18:00
DJ เจได เศรษฐศิษฎ์ ลิ้มกษิดิ์เดช เศรษฐศิษฎ์ ลิ้มกษิดิ์เดช (เจได)
18:00 - 21:00
DJ พัฟ สุธิดา พลาวงศ์ สุธิดา พลาวงศ์ (พัฟ)
21:00 - 00:00
DJ บิ๊ก พล วุทราพงษ์วัฒนา พล วุทราพงษ์วัฒนา (บิ๊ก)
08:00 - 10:00
DJ แบงค์ กร กรมิษฐ์ คงสุขสกุลโรจน์ กรมิษฐ์ คงสุขสกุลโรจน์ (แบงค์)
10:00 - 12:00
DJ พัดชา พัดชา เอนกอายุวัฒน์ พัดชา เอนกอายุวัฒน์ (พัดชา)
13:00 - 16:00
DJ น้ำ กัญญ์กุลณัช ปัญญากิตตินันท์ กัญญ์กุลณัช ปัญญากิตตินันท์ (น้ำ)
16:00 - 18:00
DJ เจได เศรษฐศิษฎ์ ลิ้มกษิดิ์เดช เศรษฐศิษฎ์ ลิ้มกษิดิ์เดช (เจได)
18:00 - 21:00
DJ พัฟ สุธิดา พลาวงศ์ สุธิดา พลาวงศ์ (พัฟ)
21:00 - 00:00
DJ แปะโป้ง ณัฏฐพงษ์ สมรรคเสวี ณัฏฐพงษ์ สมรรคเสวี (แปะโป้ง)
08:00 - 10:00
DJ แบงค์ กร กรมิษฐ์ คงสุขสกุลโรจน์ กรมิษฐ์ คงสุขสกุลโรจน์ (แบงค์)
10:00 - 12:00
DJ พัดชา พัดชา เอนกอายุวัฒน์ พัดชา เอนกอายุวัฒน์ (พัดชา)
13:00 - 16:00
DJ น้ำ กัญญ์กุลณัช ปัญญากิตตินันท์ กัญญ์กุลณัช ปัญญากิตตินันท์ (น้ำ)
16:00 - 18:00
DJ เจได เศรษฐศิษฎ์ ลิ้มกษิดิ์เดช เศรษฐศิษฎ์ ลิ้มกษิดิ์เดช (เจได)
18:00 - 18:30
บันเทิงสุดสัปดาห์ บันเทิงสุดสัปดาห์ บันเทิงสุดสัปดาห์ (นิวหนวด & วีวี่ ยอร์ค)
18:30 - 21:00
DJ พัฟ สุธิดา พลาวงศ์ สุธิดา พลาวงศ์ (พัฟ)
21:00 - 00:00
DJ แปะโป้ง ณัฏฐพงษ์ สมรรคเสวี ณัฏฐพงษ์ สมรรคเสวี (แปะโป้ง)
09:00 - 12:00
DJ พัดชา พัดชา เอนกอายุวัฒน์ พัดชา เอนกอายุวัฒน์ (พัดชา)
17:00 - 20:00
DJ ซาร่า อนุสรา แบล็ทเลอร์ อนุสรา แบล็ทเลอร์ (ซาร่า)
20:00 - 22:00
DJ แบงค์ กร กรมิษฐ์ คงสุขสกุลโรจน์ กรมิษฐ์ คงสุขสกุลโรจน์ (แบงค์)
DJ พัดชา พัดชา เอนกอายุวัฒน์ พัดชา เอนกอายุวัฒน์ (พัดชา)
DJ เจได เศรษฐศิษฎ์ ลิ้มกษิดิ์เดช เศรษฐศิษฎ์ ลิ้มกษิดิ์เดช (เจได)
22:00 - 00:00
GHOST TIME คืนกระตุกขวัญ กับ DJ ณัฐ ผี GHOST TIME คืนกระตุกขวัญ GHOST TIME คืนกระตุกขวัญ (ณัฐ ผี)
09:00 - 12:00
DJ พัดชา พัดชา เอนกอายุวัฒน์ พัดชา เอนกอายุวัฒน์ (พัดชา)
17:00 - 20:00
DJ ซาร่า อนุสรา แบล็ทเลอร์ อนุสรา แบล็ทเลอร์ (ซาร่า)
22:00 - 00:00
GHOST TIME คืนกระตุกขวัญ กับ DJ ณัฐ ผี GHOST TIME คืนกระตุกขวัญ GHOST TIME คืนกระตุกขวัญ (ณัฐ ผี)