Shift DJs

เวลา MON - FRI
09:30 - 12:00
DJ ซาร่า อนุสรา แบล็ทเลอร์
อนุสรา แบล็ทเลอร์ (ซาร่า)
13:00 - 15:45
DJ พัฟ สุธิดา พลาวงศ์
สุธิดา พลาวงศ์ (พัฟ)
17:00 - 21:00
DJ ซาร่า อนุสรา แบล็ทเลอร์ DJ ณัฐ ณัฐพล ศิริชัยนฤมิตร
อนุสรา แบล็ทเลอร์ (ซาร่า)
ณัฐพล ศิริชัยนฤมิตร (ณัฐ)
21:00 - 00:00
DJ เด ดาวิเด โดริโก้ DJ บิ๊ก พล วุทราพงษ์วัฒนา
ดาวิเด โดริโก้ (เด)
พล วุทราพงษ์วัฒนา (บิ๊ก)
17:00 - 18:00
DJ ซาร่า อนุสรา แบล็ทเลอร์ DJ ณัฐ ณัฐพล ศิริชัยนฤมิตร
อนุสรา แบล็ทเลอร์ (ซาร่า)
ณัฐพล ศิริชัยนฤมิตร (ณัฐ)
18:21 - 21:00
DJ ซาร่า อนุสรา แบล็ทเลอร์ DJ ณัฐ ณัฐพล ศิริชัยนฤมิตร
อนุสรา แบล็ทเลอร์ (ซาร่า)
ณัฐพล ศิริชัยนฤมิตร (ณัฐ)
เวลา SAT - SUN
09:00 - 12:00
DJ ซาร่า อนุสรา แบล็ทเลอร์
อนุสรา แบล็ทเลอร์ (ซาร่า)
13:00 - 17:00
DJ แบงค์ ภูมน ตันตยานนท์กุล
ภูมน ตันตยานนท์กุล (แบงค์)
17:30 - 21:00
DJ บอล วัชรเกียรติ คุณอมรเลิศ
วัชรเกียรติ คุณอมรเลิศ (บอล)
21:00 - 23:00
DJ SPECIAL DJ SPECIAL
DJ SPECIAL